6 čustvenih vrednot in njihov pomen v družbi

Afektivne vrednote so načela, ki določajo naš odnos na podlagi občutkov in čustev. Te vrednote skušajo zadovoljiti naše čustvene potrebe z izkazovanjem ljubezni, ki jih ponujamo in sprejemamo.

Občutek ljubezni in ljubezen je eden od ciljev čustvenih vrednot. Ljudje, ki se počutijo ljubljene in ljubljene, imajo dober odnos do življenja in imajo drug pogled na to, kdo je okoli njih.

Zato naklonjenost ustvarja blaginjo in užitek. Ko so ljudje dobre volje in samozavestni, imajo pogosto dobro voljo deliti z drugimi.

Ljudje sprejemajo veliko odločitev in na podlagi svojih občutkov in čustvenih potreb ugotavljajo, kaj jim je všeč ali ne, zato so nekateri od teh položajev morda najmanj primerni, ker temeljijo na čustvih in ne na razumu.

Na primer, če ste slabe volje, ker nekaj ni šlo tako, kot ste želeli, je možno, da so tisti dan nehote vaši odnosi z drugimi najmanj prijetni, ker imate nagnjenost k slabemu razpoloženju.

Po drugi strani pa so afektivne vrednote povezane tudi z drugimi vrstami vrednot, ki vzpostavljajo določene osebne položaje in načela, kot so družinske, osebne, moralne, etične, intelektualne ali družbene vrednote.

Afektivne vrednote so še posebej povezane z družinskimi vrednotami, ker se prve naučijo in pokažejo z različnimi izrazi ljubezni, naklonjenosti ali spoštovanja, ki jih prejmejo od staršev in drugih ljubljenih.

Te vrednote ustvarjajo vrsto občutljivosti, ki nam omogočajo razumevanje nekaterih situacij, ki jih doživljajo drugi ljudje, tako da lahko po potrebi pomagamo in prispevamo k boljši družbi.

Afektivne vrednote so trajne, čeprav se zaradi čustvenih izkušenj in potreb ljudi lahko spremenijo, so kompleksne. Te vrednote so del naše integritete in nam pomagajo pri odločitvah, v katerih so občutki težki.

Primeri čustvenih vrednot

Obstajajo različne čustvene vrednote, med katerimi je med drugim mogoče omeniti ljubezen, prijateljstvo, spoštovanje, poštenost, potrpežljivost, predanost in zaupanje. Tu je nekaj primerov čustvenih vrednot, ki so za družbo zelo pomembne.

Ljubezen

Ljubezen je glavni cilj čustvenih vrednot. Ljubezen je močan in trajen občutek, čeprav se lahko njegova intenzivnost sčasoma spreminja. Omogoča nam, da ljubimo druge in bolj cenimo določene prostore in stvari. Na primer, ljubiti svoje starše in pustiti, da nas imajo radi, je čustvena vrednota, ki ustvarja blaginjo in varnost.

Hvaležnost

Hvaležnost skuša izraziti hvaležnost, ki jo ima nekdo do nekoga ali nečesa, kar se je zgodilo. Prejeti ali dati objem, nekaj besed tolažbe, nekaj čestitk, med drugim so geste, ki jih sprejmemo s hvaležnostjo in izkazujemo podporo, solidarnost in spoštovanje.

spoštujem

Prikazovanje naklonjenosti je treba izvajati s spoštovanjem, to je vedeti, kaj je najbolje obnašati glede na situacijo, pozorno poslušati, kaj nam govori druga oseba, vedeti, kdaj in kako povedati nekaj, kar med drugim lahko povzroči všečnost ali ne maranje . Spoštovanje je vrednota, ki je del naše integritete in je vrlina, ki jo je treba uporabljati vse življenje.

Solidarnost

Solidarnost je čustvena vrednost, ki ustvarja empatijo in nam omogoča, da se postavimo na mesto drugega, da lahko razumemo, kaj doživljajo in kakšno pomoč lahko ponudijo. Solidarnost je pristna, to je občutek, ki izhaja iz potrebe po pomoči in želje, da se drugi počutijo dobro.

Vljudnost

Vljudnost je izkaz spoštovanja, ki označuje pozornost in skrb do druge osebe. Je čustvena vrednost, ki spodbuja dobre odnose s tistimi, s katerimi je v danem trenutku skupna.

Potrpežljivost

Potrpljenje pomeni sposobnost razumevanja drugih in sebe. Starši na primer s svojimi otroki varujejo potrpljenje, jim prisluhnejo in ponudijo najboljše možne nasvete, ki jih bodo vodili k pozitivnemu vedenju.

Tags.:  Izrazi-Priljubljeni Izreki In Pregovori Izrazi-V-Angleščina