Pomen urbanizacije

Kaj je urbanizacija:

Z urbanizacijo lahko razumemo tako delovanje kot učinek urbanizacije (proces), pa tudi urbanizirane sektorje določenega prebivalstva (samostalnik).

Kot proces se urbanizacija Predpostavlja pogojevanje ozemlja za oblikovanje mestnih središč, to je mest, ki se imenujejo mesto V latinščini.

To pomeni, da mora biti mesto opremljeno z osnovnimi strukturami za distribucijo storitev, kot so telefon, internet, voda in energija, pa tudi za izgradnjo komunikacijskih poti.

Iz tega pomena izhaja uporaba besede urbanizacija kot samostalnik, ki se nanaša na tista stanovanjska območja, v katerih je najmanj urbanističnega načrtovanja: energija, komunikacije in tekoče vode, ustrezno razporejene in asfaltirane ulice itd.

Zaradi urbanizacije je običajno velika koncentracija prebivalstva zaradi objektov in ugodnosti, ki jih ponuja. To pa se lahko razlikuje glede na družbenoekonomski status in samo načrtovanje.

Zgodi se tudi, da se temu reče urbanizacija lahko se razlikuje od države do države. V Venezueli se na primer imenujejo urbanizacije do vseh stanovanjskih območij, ki imajo urbanistično načrtovanje, kar jih ločuje od priljubljenih sektorjev, ki rastejo izven načrtovanja države in zakona.

V Španiji je urbanizacija stanovanjsko območje, ki se nahaja na obrobju velikih mest, običajno v prostorih, ki veljajo za počitnice, ki so "urbanizirani", da bi obiskovalcem zagotovili udobje. S tem imenom se imenujejo tudi soseske satelitskih mest.

Tags.:  General. Znanost Tehnologija-E-Inovacije