Pomen simbola

Kaj je simbol:

Simbol je občutljiva in neverbalna predstavitev kompleksne ideje, ki je rezultat procesa asimilacije in sinteze omenjene ideje v kulturi. Ta občutljiva predstavitev je lahko grafični, vizualni, slušni ali figurativni element. Zato simbol izhaja iz procesa konvencionalizacije koncepta in načina njegovega izražanja, ki se razlikuje od besednega jezika.

Beseda izvira iz latinskega izraza simbol, in to prihaja iz grščine σύμβολον (simbol). Nastane iz korenine brez, kar pomeni "z", "skupaj" ali "združeno" in od kit, kar pomeni "zagon". Zato je v etimološkem smislu simbol tisto, kar je vrženo, da se združi.

To pomeni, da okoli simbola obstaja družbena konvencija, ki vsem igralcem omogoča, da simbolu dajo enak pomen.

V prenesenem pomenu pravijo, da ko človek utrdi velik vpliv v družbenem okolju, postane simbol. Na primer: "Pevka Madonna je simbol sodobne ženskosti", stavek, ki ga pripisujejo oblikovalki Donatelli Versace.

Funkcija simbolov

Simboli imajo funkcijo prenosa kompleksnih ali abstraktnih pomenov, katerih gostoto je težko povzeti v vsakdanjem jeziku. Na primer občutki, verske vrednote, družbene vrednote, numerične vrednote, kulture, narodnosti, ideologije, nevarnost in protivrednosti, med drugim.

Ne razlagajo pojmov kot jezik, vendar omogočajo, da so ti pojmi prenosljivi in ​​razumljivi, saj ne delujejo na logični ravni, temveč nezavedno in podzavestno.

Zato simboli omogočajo posredovanje med vidnim in nevidnim, konkretnim in abstraktnim.Simbol ima tudi povezovalno moč, torej uspe sintetizirati različne ravni pomembnosti v enem samem elementu.

Ker olajšajo procese razumevanja resničnosti, imajo simboli izobraževalni in celo terapevtski pomen.

Nazadnje, razumevanje simbola omogoča posamezniku, da se prepozna kot pripadnik sociokulturne skupine.

Značilnosti simbolov

 • So del človekovega načina obstoja;
 • So reprezentativni;
 • So nedeljive;
 • So kolektivni, ne individualni;
 • Imajo tudi estetski poklic;
 • Zaznavajo se na podzavestni ali nezavedni ravni;
 • Pomembni so.
 • Učinkovitost simbola je odvisna od veljavnosti njegove uporabe in pomena v določeni kulturi. Zato je možno:
  • da je izvor simbola pozabljen, vendar še vedno nosi pomen pojma (na primer simbol medicine);
  • pomen simbola se spremeni zaradi spremembe zgodovinskih razmer (na primer svastika).

Vrste simbolov

Obstaja toliko vrst simbolov, kolikor je kulturnih izrazov in družbenih sfer interakcije. Tako je mogoče simbole razvrstiti glede na njihov slog, funkcijo ali obseg obtoka. Tu lahko omenimo nekaj najbolj razširjenih simbolov, ki jih najdemo v zahodni kulturi.

Grafični simboli

Z grafičnimi simboli mislimo na znake, ki predstavljajo zvoke ali ideje, odvisno od vrste pisanja. Pri abecedah vsak znak predstavlja zvok.

Obstajajo tudi druge vrste pisanja, pri katerih vsak znak predstavlja koncepte. Na primer številke, piktogrami, hieroglifi, ideogrami itd.

Znanstveni simboli

Gre za niz grafičnih predstavitev znanstvenih pojmov, ki opisujejo operacije, abstrakcije, koncepte, materiale itd. Na primer simboli mednarodnih merilnih sistemov (W, ºC, ºF, Hz), simboli biologije (♀, ♂, RH-, RH +), geometrijski simboli (º, π), matematični simboli ( +, -, ÷ , x).

Zelo jasen primer so kemični simboli. Sestavljeni so iz črk in številk, ki se uporabljajo za predstavitev kemičnih elementov. Na primer, H₂O je predstavitev kemijske sestave vode, sestavljene iz dveh molekul vodika (H) in ene kisika (O).

Tags.:  Znanost Tehnologija-E-Inovacije Izrazi-Priljubljeni