Odgovornost in njen pravi pomen na slikah

Odgovornost je temeljna vrednota v našem življenju. Vsak dan je prisoten v naših dejanjih. Za dosego tega, kar predlagamo, za optimalen odnos z drugimi in za dobre državljane, moramo biti odgovorni.

Odgovornost se kaže na več načinov: z prevzemom naših dolžnosti, z doslednostjo z našimi zavezami, z odločanjem in z izpolnjevanjem naših obveznosti. Zato vam bomo v nadaljevanju povedali, kaj je pravi pomen odgovornosti.

Odgovornost je dolžnost

Odgovornost je povezana z dolžnostjo. Dolžnosti so obveznosti, ki jih prevzamemo do sebe ali do drugih. Zato, ko prevzamemo dolžnost, je odgovorno, da smo skladni z našimi dejanji in jih spoštujemo.

Za očeta je dolžnost skrbeti in zaščititi svojega sina, za politika je odgovoriti na potrebe ljudi, za študenta bo njegova dolžnost izpolnjevati naloge in obveznosti, ki mu bodo pomagale v svojem procesu učenja.

Odgovornost je zavezanost

Odgovornost pomeni tudi iskreno zavezanost tistemu, kar smo ponudili, obljubili ali predlagali drugemu ali drugim ljudem. Zavezanost je pozitiven način prevzemanja obveznosti, saj te niso vedno prijetne. Zavezanost torej jamči, da bomo ravnali odgovorno in držali svojo besedo.

Odgovorni smo, kadar spoštujemo svoje zaveze. V službi, pri izvajanju projekta, v osebnem življenju, s partnerjem ali v politiki, ko podpiramo pravičen namen.

Odgovornost je preudarnost

Odgovornost zahteva previdnost. Nismo odgovorni, če delujemo impulzivno, ne da bi razmišljali, če pri sprejemanju odločitve o njej ne razmišljamo previdno. Zato mora biti odgovornost tudi osnova vseh naših dejanj in odločitev.

Tako je odgovornost preudarnost, ko se izogibamo tveganim ali neprijetnim situacijam, ko se zavedamo posledic in posledic svojih dejanj in odločitev ter ravnamo na najbolj razumen način.

Odgovornost je skladnost

Odgovornost pomeni tudi izpolnjevanje naših dolžnosti in obveznosti. Ne gre samo za odnos, preudarnost ali zavezanost, odgovornost pa pomeni tudi izpolnjevanje tistega, kar smo zahtevali ali nam dodelili.

Zato smo odgovorni, ko v šoli naredimo domačo nalogo, ko zaključimo projekt, ki nam je bil dodeljen na delovnem mestu, ali ko poravnamo gospodarski dolg z njegovim plačilom. Izpolnjevanje odgovornosti je pozitiven vir zadovoljstva.

Odgovornost je zrelost

Odgovornost je tudi znak zrelosti. Ko rastemo, v življenju prevzemamo vedno več odgovornosti. Najprej doma, ko staršem pomagamo pri hišnih opravilih, nato v šoli, ko zaključimo domačo nalogo, kasneje pa v službi, ko jo uspešno izvedemo.

Ko torej dosežemo srednja leta, smo sposobni prevzeti ogromne odgovornosti, na primer opravljanje pomembnega dela, vodenje podjetja in celo vlado v državi.

Odgovornost je etična

V osnovi odgovornosti je etika. Etika pomeni prevzeti odgovorno vedenje pred drugimi in pred nami na podlagi naših dolžnosti in obveznosti.

Etika v tem smislu pomeni ravnati pravilno, torej ukrepati in se odločati na podlagi niza načel, ki nam pomagajo razlikovati, kaj je prav in kaj narobe. Zato pravimo, da se odgovornost začne z etiko, saj biti odgovoren vedno delati pravilno.

Tags.:  Tehnologija-E-Inovacije Izreki In Pregovori Znanost