Pomen pošiljatelja

Kaj je pošiljatelj:

Kot pošiljatelj se osebi, ki pošlje ali se obrne na drugo osebo, reče nekaj, kar je lahko pismo, dokument ali blago.

V tem smislu je to beseda, ki je še posebej pogosta na področju dopisovanja in se uporablja za označevanje osebe, subjekta ali institucije, ki pošilja.

Pošiljatelj na ovojnicah ali poštnih paketih je običajno nameščen v zgornjem levem kotu sprednje strani ali na hrbtni strani. Tam vnesejo ime in naslov oziroma naslov zadevnega pošiljatelja.

Sinonim pošiljatelj je pošiljatelj. Medtem ko bi njegovo nasprotje postalo prejemnik ali prejemnik.

V angleščini se pošiljatelj lahko prevede kot pošiljatelj. Na primer: "The črke so bile obrnjene nazaj na pošiljatelji«(Pisma so bila vrnjena pošiljateljem).

Glej tudi Pismo.

Odmevno in destinacijsko

Pri poštni pošiljki lahko ločimo med pošiljateljem in prejemnikom. Pošiljatelj je oseba, ki pošiljko opravi, prejemnik pa oseba, na katero je naslovljena. Za razlikovanje enega od drugega so ovojnice običajno nameščene na različnih mestih: pošiljatelj lahko gre na zadnjo stran ovojnice ali v zgornji levi kot sprednje strani, namesto tega je prejemnik nameščen na sprednji strani ovojnice.

Tags.:  Izrazi-V-Angleščina Religija In Duhovnost General.