Pomen testa

Kaj je test:

Dokaz je dejstvo ali dokaz, razlog ali argument, ki se uporablja za dokazovanje resničnosti ali lažnosti nečesa, dejanja, teze, teorije.

Preizkus je lahko tudi tisti poskus ali preizkus, ki se izvede, da se ugotovi, kako se bo kaj izkazalo, ali da se preveri delovanje neke stvari. Na primer: "Preverjanje zvoka je bilo za koncert zadovoljivo."

Glej tudi Esej.

Kot dokaz je znana tudi navedba, signal ali vzorec, ki se pojavi pri nečem: "Predsednik vlade je od svojih poslancev zahteval dokaz o njihovi zvestobi predsedniku kongresa."

Test je tudi ime, ki prejme medicinsko analizo, ki se opravi za preverjanje normalnosti ali spremembe določenih vrednosti in ki omogoča ugotavljanje zdravstvenega stanja: "Grem narediti test nosečnosti."

Pravni preizkus

Na pravnem področju so dokazi utemeljitev resničnosti dejstva, njegovega obstoja ali njegove vsebine na sojenju v skladu z zakonom določenimi sredstvi.Dejstva, predmeti ali ljudje se obravnavajo kot vir dokazov na sojenju. Omeniti velja, da mora oseba, ki mora dokazati resnico tega, kar govori, tista, ki določeno trdi ali trdi. Tako mora vsaka stranka dokazati dejstva, na katerih temelji. Dokazila so izpoved stranke, dokazi na podlagi pričevanja, javni ali zasebni dokumenti, izvedenska poročila ali pregledi sodišča ter domneve, določene z zakonom ali sodno prakso.

Znanstveni dokaz

Na znanstvenem področju je znan kot dokaz demonstracijskih ali empiričnih dokazov, pridobljenih z opazovanjem ali eksperimentiranjem, ki potrjujejo, podpirajo ali ovrgajo določeno hipotezo ali teorijo. Na ta način lahko iz testov ugotovimo, katere teorije res odražajo resničnost niza dejstev ali pojavov in katere ne. V tem smislu morajo biti znanstveni dokazi objektivni, preverljivi in ​​ponovljivi ter jih je treba strogo prilagoditi znanstveni metodi.

Tags.:  Religija In Duhovnost Tehnologija-E-Inovacije Izrazi-V-Angleščina