Pomen preventive

Kaj je preventiva:

Preprečevanje pomeni ukrepanje in učinek preprečevanja. Nanaša se na pripravek, s katerim se želi vnaprej izogniti tveganju, neugodnemu dogodku ali škodljivemu dogodku. Bolezni, nesreče, kriminal itd. Je mogoče preprečiti. Beseda izvira iz latinščine praeventio, praeventiōnis.

Imenuje se tudi preprečevanje vzdrževanja, tokov ali drugih stvari, ki jih hranimo na enem mestu, kadar so potrebne.

Kot preventivo pravimo tudi konceptu, običajno neugodnem, ki ga imamo o nekom ali nečem: »Oče Elías se mi ne zdi zaupanja vreden človek; To mi prinaša veliko preventivo «.

Preventiva je znana tudi kot policija ali nadzorno mesto, kjer se preventivno vzame oseba, ki je storila kaznivo dejanje ali prekršek.

V vojaškem jeziku se preventiva imenuje stražar vojašnice, katere naloga je spremljanje reda vojakov. Prav tako se preventiva imenuje kraj, kjer se preventiva najde.

Preprečevanje nesreč

Preprečevanje nesreč se nanaša na niz dejanj ali ukrepov, katerih cilj je izogniti se nenamernim škodljivim dogodkom ali dogodkom, ki bi lahko vplivali na telesno ali duševno integriteto ljudi. V tem smislu je povezana z varnostjo ljudi v okolju, s katerim so zaradi različnih razlogov dolžni komunicirati. Preprečevanje nesreč se uporablja v vseh situacijah in okoliščinah: doma, na delovnem mestu, v šoli, v prometu itd.

Preprečevanje bolezni

Na področju preventivne medicine in javnega zdravja je preprečevanje bolezni znano kot sklop ukrepov, ki se uporabljajo za zaščito zdravja posameznika, skupnosti ali prebivalstva. Vsebuje vrsto politik, ki si prizadevajo spremljati zdravje prebivalstva, med drugim zmanjšati verjetnost pojava bolezni ter preprečiti ali nadzorovati njihov razvoj. Deluje na različnih ravneh:

  • Primarno preprečevanje: namenjeno odpravljanju tistih vzrokov, ki lahko vodijo do bolezni.
  • Sekundarno preprečevanje: osredotočeno na odkrivanje in zdravljenje bolezni v zgodnjih fazah.
  • Terciarno preprečevanje: namenjeno preprečevanju poslabšanja že nameščene bolezni.
  • Kvartarna preventiva: njen cilj je preprečiti, da bi bolnika preveliko diagnosticirali ali pretirano zdravili.

Preprečevanje odvisnosti

Preprečevanje zasvojenosti obsega sklop ukrepov in strategij socialnega posredovanja, katerih namen je obveščanje in preprečevanje vpliva ljudi na zdravstvene težave, povezane z odvisnostjo od drog ali drog. Namen teh ukrepov je zagotoviti, da posameznik ne pade v to vrsto zasvojenosti oziroma da, če je že odvisnik, spremeni svoje vedenje. V tem smislu so kampanje ozaveščanja o uporabi drog primer prizadevanj za preprečevanje odvisnosti.

Preprečevanje kriminala

Preprečevanje kriminala se nanaša na sklop političnih, gospodarskih, socialnih in varnostnih ukrepov, namenjenih preprečevanju kaznivih dejanj. S splošnega vidika si prizadeva zmanjšati možnosti za kriminal. Vendar pa skuša tudi napasti družbene vzroke kriminala, kot sta revščina in izključenost, ter med drugim spodbuja vključevanje, izobraževanje, šport.

Tags.:  Izrazi-V-Angleščina Izreki In Pregovori Znanost