Mejni pomen

Kaj je omejitev:

Meja se razume kot ločnica med dvema entitetama ali ozemljema, ne glede na to, ali je ta črta resnična ali namišljena. Izraz izvira iz latinščine limis, kar pomeni "rob" ali "rob". Na primer: "Pireneji označujejo mejo med Španijo in Francijo."

V drugem smislu, omejitev nanaša se tudi na točko, ko se mora nekaj končati ali doseči svojo najvišjo točko razvoja. Na primer: "Športnik je dosegel mejo svoje hitrosti"; "Ta torek je rok za dostavo."

Uporablja se tudi v prenesenem pomenu, da označi, da je nekaj preseglo tisto, kar je potrebno ali zamisljivo, ali za opis ekstremne situacije, ki zahteva nujno pozornost: "Resničnost države je presegla mejo naše domišljije." "Čas je, da nekdo omeji svoje vedenje." "Lakota na svetu je dosegla ekstremno situacijo."

Omejitve pri matematiki

Pri matematiki, omejitev se nanaša na fiksno velikost, s katero se izrazi zaporedja med seboj približujejo. Uporablja se v resničnih in zapletenih analizah.

V matematičnih formulah je meja predstavljena na naslednji način: lim (an) = a. Lahko ga predstavimo tudi z naslednjimi simboli: an → a.

Tags.:  Izreki In Pregovori Tehnologija-E-Inovacije Izrazi-Priljubljeni