Pomen petrokemične industrije

Kaj je petrokemična industrija:

Naftno -kemična industrija se nanaša na pridobivanje, proizvodnjo, nakup in prodajo kemičnih proizvodov iz nafte in zemeljskega plina.

Naftno -kemična industrija je med drugim osnova za rast tekstilne, avtomobilske, plastične in transportne industrije.

Glej tudi Industrija.

Med raziskovanjem surovin nastajajo atmosferska onesnaževala, ki vplivajo na zrak in vodne vire, kot sta dež in voda. Z izgorevanjem fosilnih goriv na osnovi nafte nastajajo tudi onesnaževalni plini, ki povzročajo povečanje učinka tople grede in onesnaževanje zraka.

Nekatera onesnaževala, ki jih proizvaja petrokemična industrija, so dušikov oksid in žveplov dioksid.

Glej tudi učinek tople grede.

Preprečevanje onesnaževalcev v petrokemični industriji temelji na načelu trajnosti in preprečevanja, kot je na primer odstranjevanje odpadkov pred nastankom ali s filtriranjem za zaščito vode, tal in ozračja.

Zaradi mednarodne konkurence na področju petrokemične industrije so države z visoko udeležbo sklenile sporazume za premagovanje konkurence, na primer Nafta, gospodarski blok, ki so ga oblikovale Kanada, ZDA in Mehika, ki se skoraj izključno osredotoča na petrokemične izdelke, da bi ublažil konkurenco. iz Evropske unije.

Tags.:  Izreki In Pregovori Tehnologija-E-Inovacije General.