Pomen ideologije

Kaj je ideologija:

Kot je ideologija v filozofiji označena kot preučevanje izvora idej. Beseda kot taka prihaja iz grškega ἰδέα (idéa), kar pomeni 'ideja', in -logy, iz besede λόγος (logos), ki se prevaja kot 'študij' ali 'razprava'.

Ideologija je v tem smislu miselni sistem, ki je sestavljen iz niza idej ali načel, na katerih temelji določen način gledanja in približevanja resničnosti. Zato se uporablja na najrazličnejših področjih človekove dejavnosti, kot so politika, ekonomija, vera ali kultura.

Ideologije so po eni strani sestavljene iz teoretične podlage, ki obsega niz idej, prepričanj ali načel, na podlagi katerih gledamo na resničnost in upoštevamo vidike, ki jih je treba vanj preoblikovati; po drugi strani pa svojo teorijo dopolnjujejo s programom ukrepanja, kjer so določeni koraki, po katerih bi lahko dosegli ideal, h kateremu si prizadevamo.

Beseda ideologija pa se lahko uporablja tudi za sklicevanje na ideje, ki so značilne za razmišljanje posameznika, skupnosti ali celo zgodovinsko obdobje: marksistična ideologija, neoliberalna ideologija, fašistična ideologija.

Glej tudi marksizem, neoliberalizem in fašizem.

Ideologije pa označujejo tudi sistem filozofske, politične, ekonomske misli itd., Pod katerim je mogoče prepoznati kulturno gibanje, politično stranko, filozofsko šolo itd.

Liberalna ideologija

Kot liberalna ideologija se imenuje tok misli z uporabo na političnem, gospodarskem in družbenem področju, ki svoj sistem idej temelji na individualni svobodi, omejevanju državnega nadzora v civilnem življenju in v gospodarskih odnosih, zaščiti zasebnega lastnino, enakost pred zakonom in pravno državo ter ločitev oblasti in strpnost do različnih verskih kultov. Kot tak je sistem idej, združljiv z republikansko demokracijo.

Glej tudi Liberalizem.

Konzervativna ideologija

Kot konservativna ideologija se imenuje tista, katere miselni sistem je namenjen institucionalnemu ohranjanju države in tradicionalnih moralnih vrednot. V tem smislu konservativna ideologija brani tradicionalni družbeni red (status quo) naroda na političnem, gospodarskem in družbenem področju ter nasprotuje ideologijam, ki poskušajo spodbujati politične spremembe in reforme. Zato velja za ideologijo, ki se nahaja v političnem spektru na desni ali desni sredini.

Poglej tudi Status quo.

Na svojih začetkih se je pojavil kot protiutež meščanstvu v podporo tradicionalnim aristokracijam. Ideologijo pa lahko štejemo za konzervativno, če ne glede na svoje ideje brani institucionalni red države in njene tradicije pred miselnim tokom, ki si prizadeva vsiliti nov red.

Glej tudi Konzervativno.

Radikalna ideologija

Kot radikalna ideologija se imenuje tok misli, ki spodbuja delne ali globoke reforme v politični, gospodarski in družbeni ureditvi in ​​lahko svoje predloge celo razširi na področja morale, kulture, znanosti ali vere. Predlogi radikalnih ideologij so osredotočeni na vsaditev nove politične formule za doseganje družbenega in gospodarskega napredka družbe s poudarkom na svobodi in socialni pravičnosti.

Radikalne ideologije so torej tiste, ki vodijo družbe do najpomembnejših političnih sprememb v njihovi zgodovini. V tem smislu je bilo radikalno v bistvu razmišljanje osvoboditeljev Amerike, ko so predlagali vzpostavitev republikanskega režima, ki bi prekinil stari monarhični red. Radikalne ideologije so revolucionarne, ko so na oder zgodovine prišle z novim sistemom idej, ki se želi prekiniti z status quo, kot je to veljalo za misel o razsvetljenstvu v francoski revoluciji ali o ideologiji Marxa in Engelsa za rusko revolucijo ali za kubansko.

Tags.:  Tehnologija-E-Inovacije Izrazi-V-Angleščina Izreki In Pregovori