Pomen fašista

Kaj je fašist:

Kot fašista označujemo nekoga ali nekaj, kar pripada ali je povezano s fašizmom, ali osebo v korist fašizma.

Fašizem je bil politični sistem 20. stoletja, za katerega je bila značilna avtoritarna, totalitarna, nacionalistična, militaristična in protikomunistična narava. Predlagal se je kot tretja pot do vzpona liberalizma in komunizma.

Nastala je v Italiji v dvajsetih letih 20. stoletja z roko Benita Mussolinija, nato pa se je razširila po Evropi in svetu, prilagodila se je vsaki realnosti in v vsaki državi začrtala svojo identiteto. Primer je nacizem v Nemčiji Adolfa Hitlerja ali falangizem v Španiji Francisca Franca.

Režimi s fašističnimi, diktatorskimi in represivnimi lastnostmi so v 20. stoletju obstajali tudi v državah, kot so Argentina, Čile ali Venezuela.

Tags.:  Izrazi-V-Angleščina Izreki In Pregovori Znanost