Pomen odkupne daritve

Kaj je odkupna daritev:

Odkupna daritev je dejanje popravljanja napake. To je učinek glagola expiate, ki se nanaša na čiščenje napake ali greha s žrtvovanjem.

Beseda odkupnina izvira iz latinščine expiatio, sestavljen iz predpone nekdanji ki označuje "ločitev od notranjosti"; pius, pia, kar pomeni "krepostno", "pošteno", "pošteno"; Y - Tion, ki označuje dejanje. Zato se nanaša na učinek popravljanja ali čiščenja škode.

Med sopomenkami, ki jih lahko uporabimo za izraz odkup, so naslednje, odškodnina, žrtvovanje, očiščenje, kazen, pokora, odškodnina, kazen.

Zato je počitek kazen ali žrtvovanje, ki ga naložijo oblasti, ki ga mora posameznik izpolniti ali izvesti, da se odveže krivde. Na primer: "Njegova odkupna darila bodo v skladu z dolgim ​​kodeksom odvzema prostosti za nasilna dejanja."

Odkupno daritev za kaznivo dejanje bo naložilo sodišče, kot določa zakon, na ta način bo kriva oseba za svojo kršitev plačala kazen ali pokoro. Kazni se razlikujejo glede na resnost zadeve, na primer kazen odvzema prostosti za več mesecev ali let.

Poglej tudi:

  • Greh.
  • Moja krivda.

Odkupna daritev in vera

V krščanski religiji je izmiranje žrtva, ki omogoča odpravo slabega dejanja ali greha, ki ga je naredil posameznik, da bi se približali in vzpostavili harmonijo z Bogom. Zato se beseda odkupnina pojavlja v Svetem pismu, tako v Stari zavezi kot v Novi zavezi.

Podobno je odkupna daritev izpostavljena zaradi trpljenja, ki ga je doživel Jezus Kristus, ko je plačal za grehe človeka in za kar je bil obsojen in križan. Potem je bilo njegovo vstajenje rezultat njegove odkupne daritve, torej osvobojene vse krivde ali greha.

Posledično je odkupna daritev sredstvo, s katerim lahko ljudje prejemajo odpuščanje svojih grehov in živijo z Bogom, vendar pa morajo posamezniki za to verovati in upoštevati svete zapovedi.

Tags.:  Izreki In Pregovori Izrazi-V-Angleščina Znanost