Pomen kognitivizma

Kaj je kognitivizem:

Kognitivizem v psihologiji je teoretski pristop, katerega cilj je razumeti način razmišljanja in učenja uma.

Beseda kot taka izhaja iz pridevnika kognitivno, ki se nanaša na vse, kar pripada znanju ali je povezano z njim, in je tvorjeno s pripono -izm, kar pomeni "sistem" ali "šola".

V tem smislu je za kognitivizem značilno iskanje razumevanja, kako človeški um razlaga, obdeluje in shranjuje informacije.

Kognitivizem nastane v nasprotju z biheviorizmom, bihevioristično teorijo, ki se osredotoča na vedenje kot predmet študija in se osredotoča na razumevanje načina delovanja uma in odziva na dražljaje.

Kognitivisti pa menijo, da način razmišljanja ljudi vpliva na njihovo vedenje, in zavračajo bihevioristično predstavo, da so miselni procesi vedenje sami po sebi.

Tako se kognitivisti osredotočajo na misel, njene funkcije, procese in način, kako um rešuje kompleksne naloge.

Glej tudi Kognitivna paradigma.

Za to uporabljajo kvantitativne in znanstvene metode za razumevanje funkcij uma in ustvarjajo modele in diagrame, ki prikazujejo in pojasnjujejo, kako poteka obdelava informacij.

Kognitivizem uporabljajo tudi različne discipline, na primer računalništvo, jezikoslovje, izobraževanje ali pedagogika, ki jih zanima razumevanje načina obdelave informacij.

Zato je sčasoma kognitivna teorija vključila pojme sistemov, informacij in teorije robotike.

Tags.:  Znanost Izrazi-Priljubljeni Izreki In Pregovori