Značilnosti sojenja

Esej je kratko ali srednje dolgo besedilo, napisano v prozi. Široko se uporablja na akademskem, humanističnem, družbenem in znanstvenem področju, med drugim za objavo mnenj, analiz in argumentov strokovnjakov, študentov, raziskovalcev.

V tem smislu je esej besedilo, obremenjeno s subjektivnostjo, v katerem je med drugim mogoče obravnavati različna vprašanja politike, filozofije, zgodovine, ekonomije, znanosti, novinarstva, kulture.

Kratek podaljšek

Za esej je značilno, da je srednje dolg ali kratek. Vendar pa ni določeno minimalno ali največje število strani, ki omejujejo ustvarjanje te vrste besedila.

Zato lahko najdete eseje, ki vsebujejo od pet strani do drugih, ki lahko skoraj dosežejo dolžino telesa knjige. To bo odvisno od avtorja in kopičenja argumentov ali mnenj, ki jih želite sklicevati na določen vidik.

Osebno in strogo

Za avtorja eseja je značilno, da napiše besedilo, obremenjeno s subjektivnostjo, v katerem razkrije svojo interpretacijo določene teme, ki je bila predhodno preučena in analizirana.

Čeprav je izpostavljena ena tema, je predstavljena pod kritikovim pogledom avtorja, zato je njegovo mnenje, čeprav temelji na določenih argumentih, tudi subjektivno.

Teme za pogovor

Ustvarjanje eseja izhaja iz avtorjeve potrebe, da predstavi kritiko, pohvalo ali razmislek o določeni temi, pa naj bo to s področja njegovega študija, dela ali življenja nasploh. Zato je njegovo ustvarjanje brezplačno, vendar omejeno, da se ne razširi preveč in izgubi cilj.

Akademski esej se mora med drugim odzvati na namen, naj bo to analiza, razlaga argumentov, med drugim, ker je lahko celo stvar znanstvenega, družbenega, političnega ali kulturnega širjenja.

Notranja struktura

Esej je sestavljen iz treh osnovnih delov, ki so uvod, razvoj in zaključki. Poleg tega, da je besedilo brezplačno, mora biti vsebina eseja predstavljena na urejen in skladen način, da se zagotovi, da bralec razume avtorjevo sporočilo.

V uvodu so na kratko in jasno predstavljene teme, o katerih se bo razpravljalo, ter cilj besedila. To je način, da bralca približamo vsebini, ki jo bomo obravnavali.

Nato se pri razvoju izpostavijo mnenja, argumenti, razlike, podobnosti in druge ideje, ki jih avtor želi deliti. Ni nujno, da sledimo strogemu vrstnemu redu njegovega pisanja, zato lahko avtor prosto predstavi vsebino po svoji želji in pod svojo posebno in previdno uporabo diskurzivnih virov.

Na koncu sklepi predstavljajo povzetek pojasnjenega na prejšnjih straneh in avtorjevo mnenje o razviti temi.

V akademskih esejih je pomembno, da avtor organizira informacije in upošteva pravila citiranja besedil in predstavljanja bibliografije ali virov, na katerih so temeljili.

Vrste preskusov

Spodaj so različne vrste testov, ki jih je mogoče izvesti glede na njihov namen.

  • Argumentativni esej - predstavlja nekaj spornih argumentov o določenem vprašanju.
  • Opisni esej: med drugim razkrije značilnosti in potrebne informacije o študiji, predmetu, pojavu.
  • Filozofski esej: predstavljene teme, povezane z etiko in moralo.
  • Odsevni esej: med drugim predstavljajo analize o različnih družbenih, kulturnih, političnih, zgodovinskih vprašanjih.
  • Znanstveni esej: tisti, ki sledi znanstveni metodi, da predlaga tezo in odgovori na eno samo temo, ki nas zanima.
Tags.:  Religija In Duhovnost Tehnologija-E-Inovacije Znanost