Pomen absorpcije

Kaj je absorpcija:

Izraz absorpcija označuje delovanje absorpcije. Uporablja pa se predvsem za zadrževanje snovi v molekulah, ki jih ima druga, bodisi v tekočem ali plinastem stanju.

Beseda absorpcija se lahko uporablja na različnih področjih, kot so fizika, kemija, biologija ali ekonomija, zato ima lahko različne namene in pomene.

Absorpcija v fiziki

V fiziki absorpcija kaže izgubo intenzivnosti elektromagnetnega ali zvočnega valovanja, ko prehaja skozi medij. Zato pri omembi absorpcije zvočnih valov to kaže na obstoj težav pri širjenju zvoka.

Absorpcija v kemiji

Po drugi strani je absorpcija v kemiji proces, ki je sestavljen iz ločevanja ene ali več komponent plina s pomočjo tekočega topila, ki bo ustvarilo raztopino.

Absorpcija v jezikoslovju

V jezikoslovju je absorpcija pojav, pri katerem zvok samoglasnika izgine, ko je vključen v soglasnik.

Absorpcija v ekonomiji

Na področju gospodarstva in poslovanja absorpcija na splošno kaže na izpostavljenost poslovanja, s katerim se eno ali več podjetij razpusti, da se pridruži obstoječemu ali da pridobi in ustanovi novo podjetje.

Na primer: "Veliko čevljarsko podjetje je absorbiralo majhno tovarno čevljev mojega dedka, zdaj pa njegove modele podpira velika industrijska korporacija."

Absorpcija v biologiji

V biologiji je absorpcija proces, ki se pojavi med prebavo hrane pri živih bitjih, pri katerem niz organov izvede kemični in fizikalni proces, da absorbira hranila, minerale in zunanje snovi, potrebne za življenje.

Ta hranila se nato prenašajo iz prebavnega sistema v kri ali limfo.

Pri razvoju prebave telo absorbira le tista hranila, ki jih telo potrebuje za pravilno delovanje in razvoj dejavnosti pri posameznikih ali živalih.

V stenah tankega črevesja poteka večina prebave in absorpcije vode, sladkorjev, mineralov in vitaminov ter beljakovin, maščob in hidratov.

Ko se potrebna hranila absorbirajo, se po krvi transportirajo v tiste celice, v katerih jih je treba uporabiti.

Glej tudi Prehrana.

Absorpcija in adsorpcija

Absorpcija in adsorpcija sta kemična in fizikalna procesa, ki sta del tako imenovane sorpcije in je značilna z dodajanjem ali povezovanjem ene snovi v drugo. Absorpcija in adsorpcija sta dva različna procesa.

Absorpcija je pojav, skozi katerega atomi, molekule ali ioni prehajajo iz tekoče ali plinaste faze v tekočo ali plinasto. To pomeni, da se snov prenese iz faze A (absorbat) v drugo fazo B (absorbent), v kateri se raztopi ali razprši.

Nasprotno, adsorpcija je pojav, pri katerem se snov A (adsorbat), prisotna v tekočini ali plinu, prilepi na trdno snov B (adsorbent). V tem primeru ni prenosa mase, na adsorbatu se ustvari plast adsorbenta.

Tags.:  Izreki In Pregovori General. Tehnologija-E-Inovacije